Zasieg dzialania

woj.lubelskie
woj.malopolskie
woj.podkarpackie
woj.slaskie
woj.swietokrzyskie

Decyzje środowiskowe

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się na wniosek inwestora.

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest załączana do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o danej inwestycji na podstawie których organ administracyjny nakazuje bądź nie przeprowadzenie procesu oddziaływania na środowisko.

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ) jest najważniejszym elementem procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Dołączany jest do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji, mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w momencie decyzji organu administracyjnego).

ROŚ jest dokumentem, który szczegółowo opisuje inwestycję, a także ma na celu ocenę wpływu planowanej inwestycji na środowisko w czasie kolejnych etapów realizacji (budowy, eksploatacji oraz likwidacji). Określa również rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, których zastosowanie spowoduje dotrzymanie standardów jakości środowiska poza granicami inwestycji.

 

Przy wykonaniu opracowań korzystamy z profesjonalnego oprogramowania, m.in.:

Programu do obliczeń prognozowanych natężeń hałasu w środowisku Traffic Noise 2008 oraz programu OpaCal3m – do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych.

 

 

Strona główna                                                                                                             Kontakt