Zasieg dzialania

woj.lubelskie
woj.malopolskie
woj.podkarpackie
woj.slaskie
woj.swietokrzyskie

Inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacja zieleni jest m.in. załącznikiem do wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.

 

Zakres inwentaryzacji zieleni obejmuje:

 

Część opisową:

- opis inwentaryzacji wraz z zestawieniem tabelarycznym zawierającym: rodzaj, gatunek, obwody pni mierzone w pierśnicy, średnice koron lub powierzchnie zajmowane przez krzewy, wysokości oraz ewentualne uwagi;

- charakterystyka drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki z powodów sanitarnych, bezpieczeństwa lub kolizji z planowaną inwestycją.

 

Część graficzną:

- naniesienie wyniku inwentaryzacji na mapę w programie AutoCad.

 

Wykonujemy również preliminarze kosztów wycinki zieleni oraz plany nasadzeń zamiennych, w zakresie doboru lokalizacji i składu gatunkowego projektowanej zieleni.

 

 

Strona główna                                                                                                             Kontakt